Kendi İsteğiyle İşten Ayrılan Çalışan Kıdem Tazminatı Alabilir?

kıdem tazminatı

Kıdem tazminatı, işçilerin iş yerinde çalıştıkları süre boyunca hak kazandıkları tazminattır. İşçi, belirli bir iş yerinde çalıştığı süre boyunca kazandığı kıdemi karşılığında tazminata hak kazanır ve belirli bazı koşulları sağlaması durumunda bu tazminatı alabilir. Kıdem tazminatının alınabilmesi için, mevcut iş sözleşmesinin en azından 1 yıl sürmüş olması ve kıdem tazminatına hak kazanabilmek için kanunla belirlenmiş olan koşullarda işten ayrılmış olmak gerekir. Bu durumda, işveren çalışana kıdem tazminatını ödemek zorundadır. Kıdem tazminatının hesaplamasında kullanılan ölçütler ise, işçinin söz konusu iş yerinde çalışırken aldığı en son maaşı ve bunun haricinde ödenen yemek, yol ve sosyal yardımlar gibi maliyetlerdir. Tüm bunlar toplanarak elde edilen brüt ücret her ne kadar ise, işçinin iş yerinde çalıştığı her yıl başına bu şekilde hesaplanan bir aylık ücret kadar kıdem tazminatı hesaplanır.  Kıdem tazminatına hak kazanma koşulları nelerdir? Kıdem tazminatı hakkı...

Kıdem tazminatı, işçinin bir iş yerinde çalıştığı süre boyunca kazandığı kıdemi karşılığında, belirli koşulları taşıması durumunda kendisine ödenen tazminata verilen addır. Kıdem tazminatı, işçinin yasal olarak belirlenmiş olan koşulları taşıması durumunda, işten ayrılırken iş yerinde çalışırken kazandığı kıdem kaç yıllık ise buna göre hesaplanarak ödenen bir tazminattır. Bu tazminat, işçiyi işsiz kalacağı süre boyunca korumak için faydalı bir sistemdir. Kıdem tazminatı almak için şartları anlattık.

Kıdem Tazminatı Şartları

4857 sayılı İş Kanunu kapsamında işçi statüsünde çalışmak

Mevcut iş yerinde en azından bir yıllık süre boyunca çalışmış olmak

İş sözleşmesinin, kanuni olarak belirlenmiş olan belirli nedenlerden dolayı feshedilmesi

Kıdem tazminatı konusunda zaman aşımı süresi olarak belirlenen 5 yıllık süre içinde kıdem tazminatının talep edilmesi

Kıdem tazminatı almak isteyen işçinin, belirli koşulları sağlamış olması ve kanuni olarak belirlenmiş olan nedenlerden dolayı işten ayrılmış olması gereklidir. Kıdem tazminatı bazı durumlarda işverenin işten çıkardığı işçilere ödenebildiği gibi, bazı durumlarda ise kendisi haklı sebeple iş sözleşmesini fesheden kişilere ödenebilir. İşçinin işten ayrılırken kıdem tazminatına hak kazanmasını sağlayan durumlar şunlardır:

İşçinin yaptığı işten dolayı sağlığını kaybetmesine neden olabilecek durumların söz konusu olması

İşverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan, yanıltıcı halleri bulunması

İşverenin haksız sebeplerden dolayı ya da işçinin hiçbir kusuru bulunmaksızın işçiyi işten çıkarması

İşçinin ölümü

İşçinin emekli olması

Kadın işçilerin evlenmesi

İşçinin muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere işten ayrılması

Kendi İsteğiyle İşten Ayrılan Tazminat Alabilir Mi?

"İstifa halinde kıdem tazminatı ödenir mi?" sorusu, hem işverenler tarafından hem de işçiler tarafından en çok merak edilen konulardan biridir. İşçinin kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda kıdem tazminatı alması belirli durumlarda mümkündür. İşverenin işçiyi hiçbir haksız nedene dayanmaksızın işten çıkarması durumunda kıdem tazminatı ödemek zorunda olmasının yanında, işverenin işçiye karşı kötü niyetli davranışlarda bulunması ya da işçinin iş yerinde çalışırken sağlığını yitirme tehlikesi söz konusu olduğu durumlarda işçi kendi isteğiyle işten ayrılıyor olsa dahi kıdem tazminatına hak kazanmaktadır.

                                                                   kaynak:sabah gazetesi

 

Yorum Gönder

advertise
hukukistanbul.gen.tr