Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

kıdem tazminatı
Kıdem Tazminatı

En az bir yıl çalışmış ve haksız olarak iş akdi feshedilmiş çalışanların hak kazandığı bir tazminat çeşididir. Kıdem tazminatına hak kazanmak için işçi ve işverenden kaynaklı bazı durumlar mevcuttur. İsterseniz maddelerini sıralayalım ve sonrasında bazı katkı anlamında yorumlayalım.

 1.  Haklı fesih

Sağlık sebepleri,

Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri,

Zorlayıcı sebepler, olarak belirtilmiştir.

     2.  Askerlik görevi

Kanunda belirtilen haklı fesih sebepleri dışında, çalışanın istifası halinde kıdem tazminatına hak kazanacağı bir başka koşul da askerlik görevidir. İşçi, askerlik görevini gerekçe göstererek işten ayrılırsa kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Bunun için çalışanın askerlik başvurusu sonucu aldığı resmi belgeyi işverene teslim ederek işten çıkacağı tarihi belirtmesi yeterli olacaktır.

     3.   Evlilik

Erkek işçilerin askerlik durumunda olduğu gibi, kadın işçilerin de haklı fesih gerekçeleri dışında gerekçe göstererek kıdem tazminatına hak kazanacağı istisnai durum evliliktir. Kadın çalışanlar, evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde işverene yazılı olarak başvuru yapması halinde kıdem tazminatına hak kazanarak işten ayrılabilir.

     4.  Vefat

İşçinin işyerinde sigortalı ve 1 yıldan fazla süreyle çalışması koşuluna bağlı olarak, vefatı halinde kıdem tazminatı hakkı saklıdır. Böyle bir durumda işçinin hak ettiği kıdem tazminatı ailesine ödenecektir.

      5.  Emeklilik

Kıdem tazminatının bir diğer koşulu da emekliliktir. Çalışan emekli olma koşullarını yerine getirmiş ve emeklilik için ilgili kuruma başvurmuş ise ya da 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nda belirtildiği üzere emekli olması için gerekli olan primi doldurmuş, yaş haddinin dolmasını bekliyorsa, istifa halinde kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

 6. Mobbing Mağduru Olmak

İşçiye iş yerinde sistematik ve sürekli bir şekilde mobbing teşkil eden davranışların uygulanması halinde işçi iş akdini haklı nedenle feshedebilir. Mobbing ne demek sorusunun cevabı ve mobbing mağdurlarının hakları konusunda detaylı bilgi için bu konudaki makalemizi inceleyebilirsiniz.

 7. İşçiler Arasında Ayrımcılık Yapılması

İşveren haklı bir neden bulunmaksızın aynı konumda bulunan işçilere farklı haklar tanıyamaz, işçiler arasında ayrım yapamaz. Örneğin tüm çalışanlara zam yapıldığı halde bir veya bir kaç çalışana zam yapılmaması eşit davranma yükümlülüğüne aykırıdır. Bu gibi durumlarda işçi dört aylık ücreti tutarında ayrımcılık tazminatı talep edebileceği gibi iş akdini haklı nedenle feshederek kıdem tazminatı da alabilir.

 8. Sendikalı İşçilere Farklı Uygulamalar Yapılması

İşveren sendikaya üye olan işçilere toplu iş sözleşmesi hükümleri dışında diğer işçilerden farklı bir uygulama yapamaz. Aksi takdirde işçi bir yıllık ücreti tutarında sendikal tazminat talep edebileceği gibi iş akdini feshederek kıdem tazminatı da alabilir.

 9. Sigorta Primlerinin Eksik Yatırılması

İşçinin sigorta primlerinin eksik yatırılması, asgarisinin bankadan kalanının elden ödenmesi durumlarında işçi iş akdini haklı nedenle feshedebilir ve kıdem tazminatı alabilir.

 10. İşverenin İşçiye Karşı Suç İşlemesi

İşverenin işçiye karşı hakaret, tehdit, yaralama vb. suç teşkil eden fiillerde bulunması halinde işçi iş akdini haklı nedenle feshedebilir. İşçinin iş yerinde herhangi bir kişi tarafından cinsel tacize uğraması ve işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmaması da haklı fesih nedenidir.

2022 Kıdem Tazminatı Ne Kadar Oldu?

2022 Kıdem Tazminatı Ne Kadar Oldu? 2022 yılı itibari ile asgari ücrete gelen zamlar işçinin tazminat haklarına da olumlu yönde artış olmasının en önemli nedenidir. Kıdem tazminatı her yıl belirlenmiş oranda düzenli olarak artış göstermektedir. 2022 kıdem tazminatı ise 10.596 TL olarak belirlenmiştir. Kıdem tazminatı yıl üzerinden hesaplanmaktadır.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki linke tıklayınız.

https://avukatadair.blogspot.com/2022/03/2022-kdem-tazminat-ne-kadar-oldu.html

Uygulamada en sık görülen haklı fesih nedenleri bunlar olmakla birlikte başka sebepler de haklı neden teşkil edebilir. Tazminat hesaplama ve kıdem tazminatı şartları ile ilgili aklınıza takılan her türlü soruyu aşağıdan sorabilirsiniz. İşten çıkarılan işçinin hakları ile ilgili detaylı bilgi için bu konudaki makalemizi inceleyebilirsiniz.

Kısaca kıdem tazminatında durum yukarıda anlatıldığı gibidir.

 

1 yorum

  1. Şirketler kıdem tazminatı vermemek için her türlü yolu deniyor. Ama hakkımı alacağınızfdan şüphem yok.

    YanıtlaSil
advertise
hukukistanbul.gen.tr