İş Hukuku Nedir?

iş hukuku
Hukuki yükümlülüğün ortaya çıkardığı, genelde işçinin ve işverenin arasındaki bağı sağlayan ve bunların devletle olan ilişkilerini düzenleme amacıyla bir hukuk kuralları bütününde inceleyen hukuk dalına iş hukuku denilir. İşçi ve işveren arasında yaşanan anlaşmazlıklar iş hukukuna göre işçi mahkemelerine başvurularak çözüm yoluna gidebilirsiniz.

İş hukukunu bireysel ve toplu olarak iki bölümde inceleyebiliriz.

Bireysel İş Hukuku

İlk olarak bireysel iş hukukundan bahsedelim. Genellikle küçük işletmeler ile işçilerin arasında ücret hizmet sözleşmesi, çalışma koşulları, komisyon, ikramiye, ek ödemeler, sosyal haklar, tazminat ve işten ayrılma konularını kapsamaktadır. Günümüzde işçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıklar bu maddede incelenmekte ve karara bağlanmaktadır.

Toplu İş Hukuku

İkinci olarak toplu iş hukukundan bahsedelim. Genelde büyük işletmeler de geçerlidir. İşçinin ve işverenin temsil edildiği kendi yerine bağlı sendikalar tarafından işyerlerinde uygulanır.

İş Hukukunun Özellikleri

İşveren tarafından çalışan işçinin emeğinin karşılığını alabilmesi adına hak ettiği ücretin ihmal edilmemesi işçinin haklarını korumanın en öncelikli kuralıdır.

İş hukuku çerçevesinde herhangi bir durumla ilgili anlaşmazlık veya tereddüt durumlarının oluşmasında karar verici işçi lehine yorum getirebilmektedir.

İş hukukunda işçinin şahsına öncelik tanınmaktadır. Bu durumda sözleşme, işveren ve işçinin karşılıklı sorumluluklarına dayanan bir çerçevede ilerler.

İş hukuku genel olarak özel hukuka ait kriterler barındırdığından dolayı işçi ve işverenin karşılıklı ilişkilerini düzenlenmesinde gerçekleşecek devlet müdahalesi olayı ile bu durum karma hukuk özelliği ile açıklamaktadır.

İşçi Alacakları Davası Süreci Nasıldır?

İş hukukundaki mevzuatta yapılan yenilikler ile birlikte işçilerin alacaklarının tahsili için dava açmadan önce arabuluculuk işlemlerine başvurmak zorundadır. Adliyelerde bulunan arabuluculuk ofisleri ile yapılan başvuru sonrası arabulucu tarafından işçi ve işveren aranarak veya yüz yüze görüşme ile uzlaşma sağlamaya çalışır.

Arabulucunun görüşmesine istinaden uzlaşma olumsuz sonuçlanırsa dava açabilirsiniz. Genelde iş yerinde bulunan tanıklar veya iş yeri kayıtları incelenerek dava işlemlerini yürütebilirsiniz. İş akdinin haklı nedenle feshedildiğinin ispati işveren üzerindedir. Çünkü bu gibi davalarda işçi işverene göre daha avantajlı bir konumdadır.

                                                               Kaynak: Av. Buşra Mizen

Yorum Gönder

advertise
hukukistanbul.gen.tr